Birinci
Kayıt İçin Gerekli Belgeler
Yurdumuza kayıt için gelirken yanınıza getirmeniz gereken evraklar aşağıda belirtilmiştir.

Kimlik Fotokopisi
4 adet Fotoğraf
Öğrenci Belgesi
Sağlık Raporu
Adli Sicil Kaydı
 
 
Pro WEB